Jäseneksi osuuskuntaan?


Jäseneksi osuuskunta Virran Voimaan?

 Osuuskunta Virran Voima on taloudellista toimintaa harjoittava yritys, jonka omistavat osuuskunnan jäsenet. Jäseneksi pääset suorittamalla osuuspääomamaksun, joka on 100 €. Osuuspääoma maksetaan Sinulle takaisin, jos myöhemmin haluat erota osuuskunnasta.

Etsimme koko ajan joukkoomme ahkeria ja työtä pelkäämättömiä ihmisiä!

  • Sinulla voi olla myös oma yritysidea, jota haluat testata toimimatta kuitenkaan itse yrittäjänä.
  • Sinä voit hankkia itsellesi asiakkaita ja laskuttaa heitä osuuskunnan kautta
  • Sinä voit ottaa vastaan osuuskunnan tarjoamaa työtä


Keskitettyjen ja jaettujen kustannusten kautta osuuskuntamuotoinen työllistyminen säästää aikaa, vaivaa ja rahaa. Säästyt kaikelta paperityöltä, joka sinun olisi hoidettava, jos perustaisit yrityksen. Osuuskunta hoitaa vakuutukset, kirjanpidon ja monta muuta asiaa keskitetysti. Sinä voit keskittyä siihen mitä parhaiten osaat eli työsi tekoon. Osuuskunta perii palkkasi katteesta noin 10 %:n provision, jolla osaltasi kustannat osuuskunnan yhteisiä kuluja.

Työn tekeminen perustuu työsopimukseen osuuskunnan ja jäsenen välillä. Työsuhde on aivan samanlainen kuin missä tahansa työnantajalla.

Osuuskunta mahdollistaa myös osa-aikaisen yrittämisen. Osuuskuntaan liittyminen on yksi tapa kokeilla yrittäjyyttä suhteellisen riskittömästi. 

Huomaathan myös sen, että osuuskunnan jäsenyys ei vaikuta oikeuteen palkansaajan työttömyysturvaan. Eli niinä päivinä kun et ansaitse osuuskunnan kautta, voit saada työttömyysturvaa. 

Mikä on osuuskunta?

Osuuskunta on monille toimialoille soveltuva joustava yhtiömuoto, jonka perustaminen ei vaadi suurta pääomaa. Osuuskunta on kuitenkin samalla tavoin itsenäinen juridinen yksikkö kuin osakeyhtiö. Osuuskunnan toimintaa säätelee osuuskuntalaki ja osuuskunnan säännöt.

Osuuskunta onkin yritysmuotona hyvin lähellä osakeyhtiötä, mutta osuuskunnan omistavat jäsenet. Jäsenet päättävät osuuskunnan asioista tasa-arvoisesti. Osuuskunnan ylin päättävä elin osuuskuntakokous vastaa osakeyhtiön yhtiökokousta ja valitsee osuuskunnalle hallituksen. Osuuskuntaan on helppo ottaa uusia jäseniä mukaan hallituksen päätöksellä. Osuuskunnasta voi erota, mutta jäsenyyttä ei voi myydä tai luovuttaa toiselle henkilölle.

Parhaimmillaan osuuskunta on, kun ryhmä yrittäjähenkisiä ihmisiä haluaa verkostoitua, hyödyntää synergiaa ja yhteistyötä liiketoiminnassaan. Osuuskunta on silloin oiva vaihtoehto yksinyrittämiselle. Luonnollisesti osuuskunnallakin on oltava edellytykset kannattavaan liiketoimintaan, mutta osuuskunnan pääasiallisena tarkoituksena ei yleensä ole tehdä voittoa yhtiölle, vaan tukea jäsentensä elinkeinotoimintaa ja taloutta. Voittoa ei yleensä merkittävästi jätetä osuuskuntaan, vaan se jaetaan eri tavoin hyötynä jäsenille.


                                   LIITTYMISLOMAKE OSUUSKUNTA VIRRAN VOIMAAN